Popular Post
Recent Post

Tuesday, October 23, 2007

Fastpassen

De borden met de aanduiding van de fastpasingang voor Crush staan reeds opgesteld maar de automaten voor het verdelen van de fastpassen zijn er nog niet. Momenteel delen castmembers de fastpassen uit. Door het systeem van de fastpassen zal de wachtrij voor deze populaire attractie hopelijk wat korter worden.

Klik hier voor meer informatie over de attractie

Foto : J°o°el

No comments:

Post a Comment